Τέσσερα κορίτσια και ένας αρουραίος (Video)

Μερικές φορές για να αντιμετωπίσεις το θεριό χρειάζεται ομαδική δουλειά…

Κοινοποιήστε στο Facebook