23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (1)

Ο Oscar Wilde κάποτε είχε πει «η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ περισσότερο από ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή». Οι απίθανες φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι η απόδειξη για του λόγου το αληθές!

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (2)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (3)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (4)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (5)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (6)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (7)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (8)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (9)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (10)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (11)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (12)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (13)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (14)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (15)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (16)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (17)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (18)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (19)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (20)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (21)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (22)

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook