Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #116

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (1)

Έφτασε η στιγμή για την εβδομαδιαία δόση από τρέλα σκηνικά στη Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #116 (11)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook