Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #118

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (1)

Οι πιο αλλόκοτοι αυτοσχεδιασμοί και τα παράξενα έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #118 (11)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook