Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #119

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (1)

Εκεί όπου το ασυνήθιστο δεν προκαλεί καμία έκπληξη!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #119 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook