Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #28

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (9)

Φαίνεται πως η Ιαπωνία θα συνεχίσει να μας τροφοδοτεί με παράξενα στιγμιότυπα μέχρι να παγώσει ο ήλιος…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #28 (8)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook