Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #29

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (1)

Υπάρχει μεγάλη τρέλα στη χώρα της Ιαπωνίας και φροντίζουν να μας το υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #29 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook