Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #23

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (1)

Υπάρχουν ακόμη πολλά που έχουμε να δούμε από την Ινδία και τα θεότρελα σκηνικά της!

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #23 (12)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook