Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #19

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (6)

Λίγο πιο βόρεια από τις ΗΠΑ, έχουν τη δική τους τρέλα…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #19 (12)

► Δείτε και το 18ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook