Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #20

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (1)

Μερικά ακόμη θεότρελα στιγμιότυπα που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #20 (12)

► Δείτε και το 19ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook