Εντυπωσιακά graffiti #39

Εντυπωσιακά graffiti #39 (5)

12 νέες ιδέες που «αποτυπώθηκαν» πάνω στο γκρίζο της πόλης!

Εντυπωσιακά graffiti #39 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #39 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook