Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (10)

Ο Αυστραλός καλλιτέχνης Joshua Smith δημιουργεί εντυπωσιακά, υπερρεαλιστικά μοντέλα κτιρίων και δρόμων με απίστευτη λεπτομέρεια και ακρίβεια.

Τα έργα του περιλαμβάνουν ακόμη και σκουπίδια, graffiti ή βλάστηση.

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (1)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (2)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (3)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (4)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (5)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (6)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (7)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (8)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (9)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (11)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (12)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (13)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (14)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (15)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (16)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (17)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (18)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (19)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (20)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (21)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (22)

Τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά μοντέλα του Joshua Smith (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook