Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (1)

Σίγουρα δεν θα έλεγες πως είναι η τυχερή τους εβδομάδα…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #115 (11)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #114

Κοινοποιήστε στο Facebook