Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #37

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (3)

Όταν ο φωτογράφος μυρίζεται την «καταστροφή» που έρχεται, τότε το αποτέλεσμα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #37 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook