Πώς εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί σκύλοι (Video)

Η εκπαίδευση των κουταβιών ξεκινάει από την ηλικία των 6 εβδομάδων. Το συγκεκριμένο κουτάβι, που ακούει στο όνομα Maverick, παρουσίασε εξαιρετική ικανότητα στη μάθηση και κατάφερε να μπορεί να ανιχνεύει και τις 5 βασικές οσμές μέχρι την ηλικία των 8 εβδομάδων, λένε οι υπεύθυνοι του τμήματος West Michigan K9.

Εδώ το βλέπουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στην ανίχνευση ηρωίνης.

Κοινοποιήστε στο Facebook