9 απίστευτοι τύποι που έχασαν πολλά κιλά και έγιναν αγνώριστοι

9 απίστευτοι τύποι που έχασαν πολλά κιλά και έγιναν αγνώριστοι

Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός πως το περιττό βάρος έχει αρνητική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην καθημερινότητά του.

Οι άνδρες που παρουσιάζονται στη λίστα που ακολουθεί, αρνήθηκαν να δεχτούν πώς θα ζήσουν για μια ζωή με τα περιττά κιλά που είχαν αποκτήσει και προχώρησαν με αποφασιστικότητα στη μεταμόρφωση του εαυτού τους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και άξιο συγχαρητηρίων!

Mark Ludlow: μείον 56 κιλά

Noah Kingery: μείον 86 κιλά

Luiz Trigo: μείον 104 κιλά

A post shared by Luis Trigo (@savageresolve) on

Ross Gardner: μείον 89 κιλά

Eli Sapharti: μείον 54 κιλά

A post shared by Eli Sapharti (@fatboyfitman) on

Jeremy Reid: μείον 41 κιλά

Rick Snowdon: μείον 82 κιλά

A post shared by Rick (@ricksnowdon) on

Nathan Priestley: μείον 77 κιλά

Pasquale Brocco: μείον 136 κιλά

Κοινοποιήστε στο Facebook