Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #122

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (1)

Η εβδομαδιαία δόση με τα παράξενα και αστεία της Ρωσίας είναι και πάλι εδώ!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #122 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook