Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #30

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (1)

Οι μάστορες της τρέλας από την χώρα της Ασίας επανέρχονται δριμύτεροι!

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #30 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook