Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #21

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (1)

Η καθημερινότητα στον Καναδά επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για τα δικά μας δεδομένα!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #21 (12)

► Δείτε και το 20ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook