Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #22

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (1)

Η ζωή κυλάει αλλιώς στη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #22 (11)

► Δείτε και το 21ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook