Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #23

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (1)

Πάμε για ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι στα ασυνήθιστα της καθημερινότητας του Καναδά…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #23 (12)

► Δείτε και το 22ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook