Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (3)

Για μερικούς άτυχους ανθρώπους, η εβδομάδα των παθών ξεκίνησε ανάποδα…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #118 (12)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #117

Κοινοποιήστε στο Facebook