Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου…

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (1)

Αναμφίβολα, ο σκύλος είναι ο πιο πιστός και αφοσιωμένος φίλος του ανθρώπου… Όταν βέβαια μιλάμε για το bullmastiff δυο ετών που ακούει στο όνομα Cyrus, τότε η κατάσταση τείνει περισσότερο προς την εμμονή, αφού οι ιδιοκτήτες του δεν μπορούν να κάνουν βήμα χωρίς το επίμονο βλέμμα του!

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (2)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (3)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (4)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (5)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (6)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (7)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (8)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (9)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (10)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (11)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (12)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (13)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (14)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (15)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (16)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (17)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (18)

Όταν ο σκύλος σου δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook