Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #36

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (1)

Αν είναι ακόμα καλά, αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στον παράγοντα τύχη!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #36 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook