Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #124

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (1)

10 νέες στιγμές καθημερινής τρέλας από τη Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #124 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook