Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #125

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (1)

Τα παράξενα της καθημερινότητας στη Ρωσία δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #125 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook