Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #126

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (1)

Μια ακόμη συλλογή φωτογραφιών καθημερινής τρέλας από τη Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #126 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook