Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #24

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (1)

Δείτε μερικά ακόμη παράξενα και αστεία στιγμιότυπα από την καθημερινότητα στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #24 (10)

► Δείτε και το 23ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook