Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (1)

Όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι η ατυχία, κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #125 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #124

Κοινοποιήστε στο Facebook