Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία μέσα από 22 εντελώς ασυνήθιστες φωτογραφίες

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (18)

Μια σειρά από «ξεχωριστές» εικαστικές παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο.

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (1)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (2)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (3)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (4)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (5)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (6)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (7)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (8)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (9)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (10)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (11)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (12)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (13)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (14)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (15)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (16)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (17)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (19)

Διακόσμηση πόλεων στη Ρωσία (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook