Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #129

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (1)

Πάντα θα υπάρχουν νέοι τρόποι για να μας εκπλήξει η καθημερινότητα στη Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #129 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook