Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #131

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (1)

Μια απέραντη χώρα με… απέραντη τρέλα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #131 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook