Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #26

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (1)

Μια ακόμη φωτογραφική δόση από τα ασυνήθιστα της καθημερινότητας στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #26 (9)

► Δείτε και το 25ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook