Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #27

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (1)

Έχει και ο Καναδάς τα θεματάκια του όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις φωτογραφίες…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #27 (9)

► Δείτε και το 26ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook