Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #40

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (1)

Το ζην επικινδύνως τους έχει γίνει δεύτερη φύση…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #40 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook