Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από 24 σατιρικά σκίτσα

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (23)

Ο καθένας μας γνωρίζει πως τίποτα δεν είναι τέλειο, γεγονός που ισχύει και για την σύγχρονη κοινωνία μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μας προβληματίζουν.

Ο Al Margen, ένας σκιτσογράφος από το Buenos Aires της Αργεντινής, δημιουργεί εξαιρετικά ενδιαφέροντα σκίτσα τα οποία τονίζουν τα ψεγάδια της εποχής μας. Πρόκειται για εικόνες που συχνά είναι πιο ηχηρές και από τις λέξεις, δίνοντας μας τροφή για σκέψη.

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (1)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (2)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (3)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (4)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (5)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (6)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (7)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (8)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (9)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (10)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (11)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (12)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (13)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (14)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (15)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (16)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (17)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (18)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (19)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (20)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (21)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (22)

Τα στραβά της σημερινής κοινωνίας μέσα από σατιρικά σκίτσα (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook