Άρχοντες της ισορροπίας #5

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (1)

Φαίνεται πως το έχουν σπουδάσει το θέμα της ισορροπίας…

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (2)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (3)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (4)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (5)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (6)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (7)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (8)

Άρχοντες της ισορροπίας #5 (9)

► Δείτε και το 4ο μέρος του αφιερώματος «Άρχοντες της ισορροπίας»

Κοινοποιήστε στο Facebook