Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #133

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (1)

Στην απέραντη Ρωσία δεν θα βαρεθείς ποτέ αυτά που βλέπεις γύρω σου…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #133 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook