Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #136

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (1)

10 στιγμιότυπα που μπορεί να συναντήσεις μια τυπική μέρα στην Ρωσία…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #136 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook