Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #31

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (1)

Οι Ιάπωνες είναι πάντα υπολογίσιμη δύναμη όσον αφορά τον… διαγωνισμό για τα ασυνήθιστα της καθημερινότητας!

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #31 (10)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook