Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #41

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (1)

Είναι… ξεκάθαρο πως πάνω απ’ όλα νοιάζονται για το πως να προστατεύσουν την ακεραιότητά τους!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #41 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook