Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #42

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (1)

Δεν τους περνάει καν από το μυαλό πως κάτι θα μπορούσε να πάει στραβά…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #42 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook