Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #44

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (1)

Άγνοια κινδύνου ή καθαρή βλακεία;

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #44 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook