20 περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (9)

Μια μικρή γεύση από τα αστεία και περίεργα που μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα αεροδρόμιο.

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (1)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (2)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (3)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (4)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (5)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (6)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (7)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (8)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (10)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (11)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (12)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (13)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (14)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (15)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (16)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (17)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (18)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (19)

Περίεργα και αστεία σκηνικά στο αεροδρόμιο (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook