Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (1)

Όταν η φωτογράφιση με τέλειο timing κλέβει τις εντυπώσεις!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #90 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook