Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (1)

Μερικές ακόμη περιπτώσεις στις οποίες ο συγχρονισμός στο κλικ του φωτογράφου έκανε όλη τη διαφορά!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #91 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook