Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (1)

Αυτά συμβαίνουν όταν η τύχη φέρνει το ιδανικό timing για μια φωτογραφία!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #92 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook