Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #137

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (1)

Οι Ρώσοι είναι και πάλι εδώ με στιγμές από την ιδιαίτερη καθημερινότητά τους…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #137 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook