Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #139

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (1)

Όπως κάθε εβδομάδα, η Ρωσία μας δίνει μια νέα φουρνιά από ασυνήθιστα στιγμιότυπα της καθημερινότητας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #139 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook