Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #140

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (1)

Και αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία είχε «υλικό» να μας δώσει…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #140 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook